14 Mei

Bouwregelgeving brandveilig gebruik gebouwen

door Admin

Gebouwen moeten veilig worden gebruikt zodat bewoners, gebruikers en omgeving geen extra risico’s lopen. In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijk geldende voorschriften om bouwwerken brandveilig te gebruiken.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Voor bepaalde gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (de vroegere ‘gebruiksvergunning’). In zo’n vergunning stelt een gemeente nadere eisen aan het brandveilig gebruik van een gebouw. Dit gebeurt alleen als deze extra eisen noodzakelijk zijn. De eisen dragen bij aan het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Gebruiksmelding voor sommige gebouwen

Voor sommige gebouwen is alleen een gebruiksmelding nodig. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Voor een gebruiksmelding betaalt u geen leges. Bovendien kunt u 4 weken nadat de melding bij de gemeente is ingediend, het gebouw in gebruik nemen (als de melding overeenkomt met het gebruik).

Aanvragen omgevingsvergunning of gebruiksmelding indienen

Wanneer een vergunning nodig is en wanneer een melding volstaat, kunt u nagaan via de Vergunningcheck van het Omgevingsloket online. U kunt de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik en de gebruiksmelding indienen via externe link: Omgevingsloket Online.

Rekenhulp voor opvang en doorstroomcapaciteit gebouw

Met het rekenmodel Veilig Vluchten kunt u de opvang- en doorstroomcapaciteit van een gebouw berekenen wanneer mensen het moeten ontvluchten in geval van brand. Het rekenmodel rekent dit op basis van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de ministeriele regeling uit. In de handleiding van het rekenmodel leest u meer informatie. Eventuele vragen kunt u stellen aan de externe link: Helpdesk bouwregelgeving.

Advies over toepassen brandveiligheidsvoorschriften

Burgers, ondernemers en overheden kunnen advies vragen aan de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften over hoe de voorschriften voor brandveiligheid moeten worden uitgevoerd. Om een advies aan te vragen vult u het formulier adviesaanvraag brandveiligheid in. Als de adviescommissie uw aanvraag in behandeling neemt, dat vraagt het secretariaat van de commissie u mogelijk om aanvullende gegevens. Daarna ontvangt u een overzicht van de procedure. Een adviesaanvraag wordt gemiddeld binnen ongeveer 6 weken na ontvangst van alle gegevens beoordeeld. Het definitieve advies wordt aan u en aan de andere betrokken partij toegezonden.

Lees ook


CONTACTGEGEVENS

Voor vragen, opmerkingen of een melding kunt u dit formulier invullen. Wij verzoeken u om uw vraag, opmerking of melding zo zorgvuldig mogelijk te omschrijven. Indien het betrekking heeft op een specifieke locatie, dan deze graag vermelden. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie.

  • Adres: Energieweg 24, 3751 LT Bunschoten
  • Telefoonnummer: +31 (0)33 330 25 03
  • E-mailadres: info@vestabv.nl
  • KvK: 64796744   BTW: NL 85 585 1296 B01
  • Bank: NL39 RABO 0336 6318 39

Volg ons ook op social media.

Referenties